Choď na obsah Choď na menu

Odpustkové privilégia a Jubilejná púť 2018

3. 6. 2019

farskaput2018.jpgNa Sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, 29. júna, boli zverejnené dekréty Apoštolskej Penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.
Jedná sa o náš farský chrám Všetkých svätých v Trhovišti a o farský chrám Nanebovstúpenia Pána v Belži, ktoré si tento rok pripomínajú dvesto rokov od ich posvätenia. Pre veriacich a pútnikov to znamená, že v čase od 3. júna 2018 do 3. júna 2019 v Trhovišti a v čase od 13. mája 2018 do 13. mája 2019 v Belži, môžu denne získavať úplné odpustky – pre seba alebo pre duše v očistci, pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).
V Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových dekrétov umocnená aj návštevou arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Pozval aj všetkých veriacich Košickej eparchie, aby našli spôsob ako putovať do týchto jubilejných odpustkových chrámov.
Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov. Takto sa chceli poďakovať žiakom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda za ich veľkú odvahu a horlivosť pri ohlasovaní radostnej zvesti evanjelia. 50 pútnikov doplnili 5 farníci zo Sobraniec so svojim duchovným otcom. Navštívili hlavné mesto Macedónska Skopje, kde sa albánskym rodičom narodila sv. Matka Tereza a v katolíckej katedrále dostali požehnanie od gréckokatolíckeho biskupa Kira Stojanova. Potom ich kroky smerovali do Ochridu, na miesto kde sa uchýlil sv. Kliment a sv. Naum. V Berate v Albánsku slávili sv. liturgiu pri ostatkoch sv. Gorazda. Záver púte patril gréckemu Solúnu, kde vyrastali sv. Cyril a sv. Metod a pri ostatkoch sv. Demetra prosili, aby viera, ktorá sa skrze solúnskych bratov dostala až na Slovensko, zostala naďalej živá a prítomná v týchto farnostiach.

Fotogaléria z Jubilejnej púte

 

uplne-odpustky2018rim-page-001.jpg