Choď na obsah Choď na menu

Ikonostas

 realizácia: 2014 - 2015

  
ikonopisec: p.Peter Vereščák, Sečovce
stolárske práce: p.Hurčík, Lučkovce
rezbárske práce: Rajecká Lesná
 
rozpočet na ikony - 22 ikon: 6 300,-
 
 
Darcovia na ikony:
 
1. sv. Mikuláš 520,- r.Maheľová a Kačkošová (Trhovište)
2. Bohorodička 540,- Bohuznáma rodina (Trhovište)
3. Kristus Učiteľ 520,- r.Paľovčíková (Trhovište)
4. Všetk. svätých 750,- p.František Prokopovič (Michalovce)
5. sv.apoštoli 200,- r. Parasková (Trhovište)
6. sv.apoštoli 200,- r. Parasková (Trhovište)
7. sv.apoštoli 200,- r. Žofčáková (Moravany)
8. sv.apoštoli 200,- r. Čeklejová a Čekľovská (Moravany)
9. Bohozjavenie 330,- r.Ščerbáková (Trhovište a Horovce)
10. Vzkriesenie 330,- r.Gavaľová a Danišová (Trhovište)
11. Posl.večera 500,- r.Siváková a Krížová (Trhovište)
12. Abrahám 250,- r.Kačanovská a Kolbasová (Trhovište)
13. Jakub 250,- veriaci Moravany
14. Mojžiš 250,- veriaci Moravany
15. Jonáš 250,- r.Zebegeiová (Trhovište)
16. arch. Gabriel 230,- r. Kučíková (Lučkovce)
17. arch. Michal 230,- r. Majorošová a Cifráková (Trhovište)
18. Zvestovanie 100,- r.Siváková a Krížová (Trhovište)
19. evanjelista Matúš 90,- r.Romančáková Alžbeta (Trhovište)
20. evanjelista Marek 90,- r. Ďurinová Helena (Trhovište)
21. evanjelista Lukáš 90,- r. Ondová (Trhovište)
22. evanjelista Ján 90,- r. Stanislav Hoptaj (Lučkovce)
 
Týmto chcem vysloviť úprimné Pán Boh odmeň a požehnaj všetkým doterajšícm darcom na ikony do nášho nového ikonostasu. V priebehu pár týždňov sa nám podarilo vyzbierať nádhernú sumu - tretinu ceny celého ikonostasu (spolu 6 300,- eur) .
V tejto fáze sa začali písať (maľovať) ikony a tvorí sa konštrukcia z dreva. Po jej umiestnení v chráme sa budú postupne inštalovať ikony. Na samotný záver sa pridajú zlatené rezby, ktoré tvoria súčasť baldachínu, prestola i bočných oltárov v chráme.
Pred nami je ešte dlhá cesta, ale verím, že s Božím požehnaním, pod ochranou našej nebeskej Matky, presvätej Bohorodičky a na príhovor našich patrónov - všetkých svätých, túto neoddeliteľnú súčasť každého gréckokatolíckeho chrámu budeme môcť skoro dokončiť. V  tabuľke sú všetci doterajší darcovia na nové ikony. Mnohí ste sa tam nedostali, lebo ikon je len 22, preto vás pozývam stať sa darcami na nové ikony, ktoré už sú v našom chráme - Orantu (900,-), našich vierozvestcov sv. Cyrila (200,-) a sv.Metoda (200,-) a takisto nových ikon na bočných oltároch (obidve po 500,-).