Choď na obsah Choď na menu

Farský deň 2018

10. 8. 2018

farskyden2018.jpg5. mája 1811 boli položené základy nového murovaného chrámu v našej farnosti. s týmto nápisom: “V mene najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice Otca i Syna i Svätého Ducha. NA počesť nanebovzatej blaženej Panny Márie, titulárnej patrónky tohto chrámu.
Za čias Pia VII., najvyššieho veľkňaza, ktorý spravuje Božiu cirkev Františka II., šťastne vládnuceho osvieteného pána grófa Ladislava čákyho z Kerestsegu, kanonika veľkovaradínskej kapituly, biskupa krrolského, dedičného pána tejto obce a patróna tejto cirkvi.
Prítomní: veľavážený pán Artimovič, terajší farár, veľavážený pán Michal Šimoga, farár v Michalovciach, ktorý predniesol kázeň, veľavážený pán gr.kat. farár z Topoľan, vicearchidiakon michalovský a mnohí veriaci v Krista.
Práce začali toho istého dňa a o priebehu prác viedli denník za milostivého prispenia urodzeného pána Gabriela Matolaja, vtedajšieho správcu panstva, ako aj osvieteného pána Petra Deáka, panského gazdu, ktorý veľmi pomáhal pri výpomoci a urýchlení prác vápnom, drevom a tehlami. Do farnosti v tom čase patrili len šiesti gréckokatolícki roľníci, hoc aj v tak malom počte sa snažili horlivo dovážať kameň na murovanie z Bačkova, Michaloviec a z Lesného. Budovu chrámu ukončili o sedem rokov neskôr. 30. augusta 2018, za čias mukačevského bisukpa Alexeja Póčiho, bol posvätený chrám a daný k užívaniu. Posviacku vykonal o.Demeter Damianovič, topoliansky farár a michalovský archidiakon za účasti farárov z celého okolia, v prítomnosti miestneho farára Michala Artimoviča a dôstojného pána Bazila Hodobaja z Dúbravky, ktorý mal slávnostnú kázeň. Z osobitnej oduševnenej úcty k tomuto novopostavenému chrámu osvietený pán gazda Peter Deák, hoc oddaný luteránskemu vierovyznaniu zaobstaral bohostánok a jeho pani maželka Mária Zapalská obstarala osobitne cenné prikrývky na oltár.  V roku 1820 bola osadená kamenná tabuľa grófovi Ladislavovi Čákymu, štedrému dobrodincovi a zakladateľovi nášho chrámu a v roku 1822 bola umiestnená kazateľnica. o.Michal Artimovič zanechal vzor tvrdej a starostlivej práce. Vo Vôli, kde bol preložený v roku 1823 zomrel v nešťastnej dobe pre všetkých jeho rovesníkov na strašnú a smutnú chorobu, na choleru v 51. roku svojho života a 25. roku svojho kňazstva. 
Bratia a sestry, v tomto jubilejnom roku Vás srdečne pozývam na slávenie Farského dňa, ktorý bude v sobotu, 1. septembra 2018. Začneme o 14.00 h. sv.liturgiou, ktorou poďakujeme Bohu za o.Michala Artimoviča, všetkých dobrodincov a zakladateľov nášho chrámu. Pri sv.liturgii môžete získať úplné odpustky, udelené sv.otcom Františkom, rímskym pápežom pre tento deň. Po sv.liturgii bude vonku, za chrámom pobožnosť poďakovania za úrodu a požehnanie medu, ovocia a zeleniny. V programe vystúpi divadlo Haliganda z Košíc z roprávkou nielen pre deti a podvečer špeciálny hosť p.Hanka Servická z Prešova. Na záver bude tombola, hlavná cena: Ďakovná púť do Ríma (2-8.10.2018). Sprievodný program tradične zabezpečuje naša rodáčka a umelkyňa p.Emília Rudincová. Farská rada tradične pripraví guľáš. Dobroty nielen od našich gazdiniek sú vítané... Srdečne pozývame všetkých obyvateľov celej farnosti a rodákov na tento výnimočný a slávnostný deň.  o.Maroš s rodinou

Fotogaléria

 

Náhľad fotografií zo zložky Farský deň 30.8.2015