Choď na obsah Choď na menu

Pôstna disciplína

2. 3. 2014

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

schválená Radou hierarchov 6. októbra 2009

 

V  zmysle  Dekrétu  Posvätnej  kongregácie  pre  východné  cirkvi  č.  379/65  z  21.  februára  1969 majú  všetci  kňazi,  rehoľníci  a  veriaci Gréckokatolíckej  cirkvi  na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu: 

1.  Zdržanlivosť od mäsa: 

-  v  piatky  cez  rok;  s  výnimkou  prikázaných  sviatkov  (a  podobne  odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;  

-  v  stredy počas Štyridsiatnice,  ako  aj vo  sviatky Povýšenia  svätého Kríža  a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa. 

2.  Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána. 

3.  Zdržanlivosť  od mäsa, mlieka  a vajec  s pôstom: v prvý  deň Štyridsiatnice  a v piatok  Veľkého týždňa. 

4.  Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

 Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy.

 

 

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi

č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne

 

1)  Zdržanlivosť  znamená  nejesť  vymenované  pokrmy,  a  to  vrátane  jedál,  ktoré  ich  obsahujú.

2)  Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha  jedla)  a  najviac  raz  za  deň  sa  najesť  dosýta,  najlepšie  po  večernej  bohoslužbe,  respektíve po 15. hodine. 

3)  Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak  sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva. 

4)  Výnimky,  ktoré  sa  uvádzajú  v  prvom  bode  dekrétu  (prikázané  a  odporúčané  sviatky,

 voľnice,  národné  či  občianske  sviatky),  sa  vzťahujú  aj  na  stredy  počas  Štyridsiatnice,  nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5)  Pod  slovným  spojením  „odporúčané  sviatky"  treba  rozumieť  veľké  sviatky  a  polyelejné  sviatky  s  bdením,  ktoré  nie    prikázanými  sviatkami,  ako  aj  deň  chrámového sviatku. 

6)  Pod  slovným  spojením „národné  (občianske)  sviatky"  treba  rozumieť  štátne  sviatky a

dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku). 

7)  Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti. 

8)   Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. 

9)  Pod  slovom  „Štyridsiatnica"  treba  pre  účely  tohto  dekrétu  rozumieť  všetky  dni  od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane. 

10) Pôst  a  zdržanlivosť  nezaväzujú  chorých  ľudí,  tehotné  a  dojčiace  ženy,  ďaleko  cestujúcich  (myslí  sa  aspoň  4  hodiny  cesty),  ťažko  pracujúcich  a  spoločne  sa  stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu). 

11)„Zakázaný  čas"  znamená  zákaz  hlučných  zábav  (napríklad  diskoték)  a  obmedzenie  takých  televíznych  programov,  počítačových  hier,  internetových  stránok  a  podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia. 

 

 Veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré  nie sú prikázanými sviatkami:

8. 9.         - Narodenie našej  presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. 

14.9.        - Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

26.9.        - Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

1.10.        - Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

26.10.      - Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

8.11.        - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

12.11.      - Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

13.11.      - Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

21.11.      - Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

5.12.        -  Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

6.12.        -  Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

17.1.        - Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

20.1.        - Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

30.1.        - Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

2.2.          - Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

23.4.        - Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

8.5.          - Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

11.5.        - Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

24.6.        - Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

5.7.          - Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

15.7.        - Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

17.7.        - Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.

20.7.        - Svätý a slávny prorok Eliáš.

6. 8.         - Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

25.8.        - Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.

29.8.        - Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Svetlý utorok. 

Pondelok Svätého Ducha.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.

 

Štátne sviatky:

1.1.          - Deň vzniku Slovenskej republiky.

5.7.          - Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

29.8.        - Výročie Slovenského národného povstania.

1.9.          - Deň ústavy Slovenskej republiky.

17.11.      - Deň boja za slobodu a demokraciu.

 

Dni pracovného pokoja:

6.1.          - Zjavenie Pána (Traja králi).

Veľký piatok.

Veľkonočný pondelok.

1.5.          -  Sviatok práce.

8.5.          -  Deň víťazstva nad fašizmom.

15.9.        - Sedembolestná Panna Mária.

1.11.        - Sviatok všetkých svätých.

24.12.      - Štedrý deň. 

25.12.      - Prvý sviatok vianočný.

26.12.      - Druhý sviatok vianočný.

 

 Veľký pôst

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zdena - postny den

5. 7. 2013 11:35

ked cyrila a metoda padne na piatok a je to sviatok ci je to postny den

simeon - nesúhlasím, ste mimo od Biblie

18. 9. 2011 16:55

to je teda riadna blbosť.. kde v Bibli sa o tomto píše? veď to je ľudské vylepšovanie (alebo zhoršovanie?) Božieho Slova.. je to na hlavu